Thông tin truyện

Ở Rể

Ở Rể

Tác giả:

Trạng thái: Đang tiếp tục

0 / 10

Bạn đã vote:

Thể loại: Ở rể, Sảng văn

Giới thiệu

Vốn là một bảo vệ trong viện bảo tàng, không ngờ lại vô tình xuyên qua thời không, sau đó thành người ở rể nhà Tướng quân.

Cứ nghĩ rằng những thứ vô dụng ở hiện đại sẽ không có đất dụng võ, nào ngờ lại thành kiến thức đặc biệt để anh từng bước thăng tiến, thành người nổi bật vô cùng.

Bình luận truyện