Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.

Thể loại