Truyện kể về nhân vật chính là… nữ phụ trong các tiểu thuyết.

Thể loại