Thông tin truyện

Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Tác giả:

Trạng thái: Đang tiếp tục

0 / 10

Bạn đã vote:

Giới thiệu

Ta là một tồn tại vô cùng cường đại, là Đại Chư Thiên mang sức mạnh vô hạn, không có đối thủ.

Nhưng ta lại cô độc giữa vũ trụ mênh mông này, không còn bạn bèm không còn kẻ địch, hư không, tịch mịch…

Một ngày nọ, ta không chịu nổi nữa, phá huỷ ghế Chư Thiên, tự huỷ diệt chính mình, sau đó lại xuyên đến một nơi thấp kém nhất vũ trụ.

Ta muốn lại lần nữa tu luyện, lại một lần trải qua quá trình bước lên đỉnh cao.

———————-

Gồm 4 vũ trụ khác nhau
Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn

Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh

Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần,Đại hoàng cảnh,Vực thần

Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương,Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.

Tiên vực: Chí tôn —–> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.

Bình luận truyện