Thông tin truyện

Vọng

Vọng

Tác giả:

Thể loại: ,

Trạng thái: Đang tiếp tục

0 / 10

Bạn đã vote:

Giới thiệu

Hy vọng, tuyệt vọng, đều có “vọng”.

Cuồng vọng, vô vọng, cũng có “vọng”.

_ ” Mày nói đúng, tao chẳng có gì cả. Tao chỉ có cái mạng này thôi. Tao dám cược…mày dám theo không?” – Diệp Khiêm.

Bình luận truyện