Thông tin truyện

Vấn Quan

Vấn Quan

Trạng thái: Đang tiếp tục

0 / 10

Bạn đã vote:

Thể loại: Bách hợp, cổ đại, linh dị thần quái, HE.
Edit: Thục Nhi 
Beta: Chuột

Văn án

Một câu chuyện về những điều kì quái, huyền ảo.

Gõ gõ vào quan tài, sau đó hỏi ba việc.

Đầu tiên hỏi từ đâu đến. Sau hỏi sẽ đi về đâu. Cuối cùng hỏi chốn dừng chân, uống thêm một ly hay không.

Viết ở đằng trước:

1. Không tính là văn đạo mộ, thiên về linh dị kì quái hơn. Tôi chưa bao giờ xem qua những gì liên quan đến đạo mộ, hiểu biết về đạo mộ chỉ giới hạn ở hai bộ phim “Cửu Tầng Yêu Tháp” và “Tầm Long Quyết”. Có rất nhiều thứ là tôi bịa ra nên xin đừng so đo, đừng khảo cứu.

2. Hình thức kịch đơn nguyên,  không đáng sợ lắm

Viết ở phía sau:

Tổng hợp nguồn của những câu thơ đặt tên các chương:

Thường Nga ưng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. – Lý Thương Ẩn – “Thường Nga” ( Hằng Nga chắc hẳn hối hận khi đã trộm linh dược, đêm đêm cô đơn ngồi nhìn trời nước một màu).

Chung ngã nhất sinh, nan tầm thái bình. – “Đại Minh Cung từ” (Cả một đời ta, khó tìm được sự thái bình).

Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ, cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang. – Tô Thức – “Hải Đường” (Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ, nên đốt đuốc chiếu sáng để chiêm ngưỡng hồng trang).

Nhất khúc can trường đoạn, thiên nha hà xứ mịch tri âm? – Tả Khưu Minh – “Tả truyện”

(Một khúc nhạc đau đứt ruột gan, thế gian này ở đâu có thể tìm được tri âm?).

Tình bích vạn trùng vân, kỉ thời phùng cố nhân. – Phạm Thành Đại – “Bồ Tát man, Tương Đông dịch” (Trời cao vạn tầng mây, lúc nào mới gặp lại người xưa).

Nữ lang thặng thủ hoa danh tại, tuế tuế xuân phong nhất độ xuy – Tra Kì Xướng – “Đề Mộc Lan Tự” (Cô gái chỉ còn lại tên Hoa, gió xuân hàng năm đều thổi qua).

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. – “Việt nhân ca” (Núi có cây, cây có cành. Ta thích người, người không biết).

Tiếu tiệm bất vấn thanh tiệm tiêu, đa tình khước bị vô tình não. – Tô Thức – “Điệp luyến hoa, hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu” (Tiếng cười dần hết, tiếng cũng dần xa, tôi đa tình lại bị người vô tình làm cho ưu sầu).

Tích biệt bi dương liễu, tương tư kí đỗ hành. – Thích Văn Hướng – “Tống tăng chi Hồ Nam” (Tiễn biệt tặng cây dương liễu, tương tư tặng cây đỗ hành).

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. – Đồng Diễm Tuyết/ Viên Mai – “Tuỳ viện thi thoại” (Mỹ nhân xưa giờ giống như danh tướng, khó có cơ hội cho nhân gian thấy được mình bạc đầu).

Tây phong ấp lệ phân huề hậu, thập dạ trường đình cửu mộng quân. – Chu Đôn Nho – “Chá cô thiên, hoạ phường đông thời lạc thuỷ thanh” (Gạt nước mắt sau khi chia tay, mười đêm ở trường đình hết chín đêm đã nhớ thương người).

Bình luận truyện