Thông tin truyện

Hộ Quốc Chiến Thần

Hộ Quốc Chiến Thần

Tác giả:

Trạng thái: Đang tiếp tục

0 / 10

Bạn đã vote:

Giới thiệu

Vốn là người chỉ huy đội quân Sói Bắc Cảnh tiếng tăm lừng lẫy, là một chiến thần mà toàn thế giới đều nghe danh, nhưng 15 năm trước, hắn đã từng như sống trong địa ngựa/

Nhà bác cả âm mưu hại hắn, khiến gia đình hắn tan nát, hắn may mắn được Thẩm gia cứu vớt mà có được thành tựu như hiện giờ.

Mười lăm năm sau, chiến thần trở về! Đền ơn, báo thù! Ơn cứu mạng của Thẩm gia, ta nguyện dùng cả đời để hoàn trả! Mối thù tan cửa nát nhà của Lâm gia, nhấc đao phóng ngựa, diệt cả nhà ngươi!

Bình luận truyện