Thông tin truyện

Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Tác giả:

Trạng thái: Đang tiếp tục

0 / 10

Bạn đã vote:

Giới thiệu

Diệp Phàm ta là một người không thể trêu vào!

Vì sao ư?

Vì ta có bảy vị sư phụ là cường giả của cường giả.

Đại sư phụ khuynh quốc khuynh thành, thần bí như tiên! Nhị sư ph

Tam sư phụ, Y Thánh Qúy Cốc, y thuật cao siêu!

Tử sư phụ Sát Thằn Tu La, sát phạt thiên hạ!

Ngũ sư phụ Long Vưong Điện Chủ, quyền đỉnh phong!

Lục sư phụ Chiến Thần Thiên Sách, quét ngang các nước! Thất sư phu Bách Hoa Chi Chú, yêu diêm như bọ cạp!

 

 

Bình luận truyện